Kierunek wild dzika szkocja online dating barokk zene online dating

Znaczki z tego okresu określa się mianem znaczków brytyjskich używanych w Irlandii.

kierunek wild dzika szkocja online dating-24

Wydrukowane w Corku nalepki miały zostać wystawione na sprzedaż w sierpniu 1922 roku, lecz tymczasem armia Wolnego Państwa Irlandzkiego wylądowała w pobliżu Corku i IRA przed odwrotem podpaliła własne koszary, niszcząc tym samym większość nalepek.

W 1922 roku, zanim pierwsze specjalnie zaprojektowane znaczki obiegowe były gotowe, wykonano nadruk na ówczesnych znaczkach z podobizną króla Jerzego V, co stanowiło tymczasowe rozwiązanie.

Choć niektóre z nich przypominały znaczki, nie posiadały jednak stanu prawnego i nie używano ich w Irlandii.

Irlandzcy weterani wojny secesyjnej wyprodukowali w Nowym Jorku znaczki o czterech nominałach – 1c, 3c, 24c (ciemnozielony) i 24c (bladofioletowy) – znanych jako wydanie fenianów z lat 1865–67.

Znaczki dopłaty i poczty lotniczej dopełniają wydania znaczków dwóch kolejnych irlandzkich instytucji wydających znaczki.

Last modified 23-Dec-2020 01:32