Przygotowanie pedagogiczne online dating

- na platformie e-learningu studenci pracuj w dogodnej dla siebie porze.

przygotowanie pedagogiczne online dating-27

Jestemy przygotowani aby zjazdy prowadzi równie w innych orodkach i miastach - gównie we wszystkich miastach wojewódzkich.

Realizowanie znacznej czci zaj on-line to oszczdno czasu i kosztów dojazdu - na platformie e-learningu studenci pracuj w dogodnej dla siebie porze.

Absolwenci zostaną wyposażeni także umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.

Rozpoczęła się rekrutacja na semestr letni na następujących kierunkach: BIOLOGIA, EDUKACJA ELEMENTARNA - WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, EDUKACJA I WSPOMAGANIE DZIECKA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SURDOPEDAGOGIKA, TYFLOPEDAGOGIKA.

Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE złożone do Ełku, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych.

Last modified 30-Dec-2020 05:10