new free dating site germany - Senior dk Halsnæs

1.000 nationale eksperter og lokalt forankrede forfattere fra hele landet. Arbejdet med at etablere det omfattende forfatternetværk er igangsat. Heraldisk konsulent, arkivar ved Rigsarkivet, kongelig våbenmaler, særlig sagkyndig i heraldiske spørgsmål i Ordenskapitlet.

Forsknings- og formidlingsansvarlig ved kystkulturcenteret og bådbyggerværkstedet Han Herred Havbåde. Freelancejournalist med speciale i landskab, natur og miljø.

Projektforsker og arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

Seniorforsker og informationsmedarbejder ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Projektansat ved Museum Thy til varetagelse af forskning og formidling af madkultur i Thy.

Seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Last modified 02-Feb-2021 06:19